L-(+)-扁桃酸苄酯(L-(+)-Mandelic Acid Benzyl Ester)

L-(+)-扁桃酸苄酯(L-(+)-Mandelic Acid Benzyl Ester)

  • 平台编号:D114795
  • 规格:HPLC≥98%,5mg
  • CAS NO.:62173-99-3
  • 注意事项:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用
购买数量:
收藏订购